Genetik Açıdan Risk Taşıyor musunuz?

Genetik açıdan risk taşıyor musunuz?

Genetik Nedir ?

İnsan vücudunu oluşturan hücrelerdeki çekilrdek içerisinde vücudumuzun sağlıklı gelişmesi ve çalışması için gerekli yapılar mevcuttur. Kromozom ve gen adı verilen bu yapılara genel olarak “genetik yapı” denir. Bu yapılardan meydana gelen değişimler sonrasında oluşan hastalıklara da “genetik hastalıklar” adı verilmektedir.

Genetik Hastalıklar Neleri Kapsamaktadır ?

Genetik hastalıkları 3 ana başlıkta toplamak mümkündür. Kromozomal hastalıklar, normalde 46 adet olan kromozomların (genetik yapı) sayısında veya yapısında eksiklik/fazlalık bulunması durumunda oluşurlar. Tek gen hastalıkları ise, gen adı verilen genetik yapılardaki değişimler (mutasyon) sonrasında meydana gelmektedir. Bu hastalıkların yanı sıra genetik faktörler ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan hastalıklar bulunmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, şişmanlık, diyabet gibi hastalıkları ve kanserleri içine alan bu durumlara Multifaktöriyel hastalıklar da denebilir.

Genetik Açıdan Kimler Risk Taşımaktadırlar?

Doğum Sonrası

 • Doğum sonrası saptanmış fiziksel bozukluk
 • Gelişme geriliği ve boy kısalığı
 • Cinsiyet gelişim bozukluğu
 • Zeka geriliği
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Kısırlık

Gebelik Dönemi

 • İleri anne yaşı (35 yaş ve üzeri)
 • Üçlü testte yüksek risk saptanması
 • Kromozom anomalili çocuk öyküsü
 • Birden çok anomaliye sahip çocuk öyküsü
 • Gebelik sırasında ultrasonda bebekte anormallik saptanması
 • Eşlerden birinin sayısal veya yapısal kromozom bozukluğu taşıması