Amniyosentez

Amniyosentez

Amniyosentez, doğum öncesinde fetusun bulunduğu sıvıdan cerrahi bir müdahele ile sıvı alma işlemine verilen addır. Bebekte kromozom analizi (sitogenetik analiz), AFP varlığı veya NTP (Nöral tüp defekti) araştırmasında kullanır.

Amniyosentez üçlü ya da ikili testlerin yüksek olduğu durumlarda ileri bir inceleme işlemi olarak yapılmaktadır.

Bu işlem öncesinde veya sonrasında aileye genetik danışmanlık verilerek test sonuçlarına göre bebeğin sağlıklı veya özürlü olup olmayacağı belirlenir.