Sitogenetik

KROMOZOM ANALİZİ

  • FISH ile Anöploidi Taraması (13,18,21,X,Y)
  • QF-PCR ile Hızlı Anöploidi Taraması (13,18,21,X,Y)
  • Kromozom Analizi (Kan-Amniyon Sıvısı-Abort Materyali-Kemik İliği-Kordon Kanı- CVS)

HABİTUEL ABORTUS

  • Kromozom Analizi
  • Kromozom Analizi – Abort Materyali
  • Trombofili Paneli
  • Faktör V Leiden
  • Faktör II (Protrombin)
  • MTHFR (C677T-A1298C)