Farmakogenetik

İstanbul Genetik Grubu olarak farmakogenetik alanında üstün bilimsel ve teknolojik altyapımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Farmakogenetik Testlerimiz: (Hastalık grubu – ilaç ve test edilebilecek genler olarak sıralandırılmıştır.

ONKOLOJİ

  • İrinotekan (UGTA1A1)
  • 6-Merkaptopurin (TMPT)
  • 6-Tioguanin (TMPT)
  • Tamoksifen (CYP2D6)
  • Ondansetron (CYP2D6)
  • Tropisetron (CYP2D6)

PSİKİYATRİ

  • Amitriptyline (CYP2C19, CYP2D6)
  • Aripiprazole (CYP2D6)
  • Atomoxetine (CYP2D6)
  • Citalopram (CYP2C19)
  • Clomipramine (CYP2C19)
  • Clozapine (CYP1A2)
  • Desipramine (CYP2D6)
  • Diazepam (CYP2C19)
  • Escitalopram (CYP2C19)
  • Fluoxetine (CYP2D6)
  • Fluvoxamine (CYP2D6)
  • Haloperidole (CYP2D6)
  • Imipramine (CYP2C19, CYP2D6)
  • Maprotiline (CYP2D6)
  • Nefazodone (CYP2D6)
  • Nortriptyline (CYP2D6)
  • Olanzapine (CYP1A2)
  • Paroxetine (CYP2D6)
  • Perphenazine (CYP2D6)
  • Phenytoin (CYP2C9)
  • Risperidone (CYP2D6)
  • Sertraline (CYP2C19)
  • Thiorizadine (CYP2D6)
  • Trazadone (CYP2D6)
  • Trimipramine (CYP2C19, CYP2D6)
  • Venlafaxine (CYP2D6)
  • Zolpidem (CYP2D6)
  • Zuclopenthixol (CYP2D6)

KARDİYOVASKÜLER / HİPERTANSİYON

  • Flecainide (CYP2D6)
  • Fluvastatin (CYP2C9)
  • Irbesartan (CYP2C9)
  • Losartan (CYP2C9)
  • Metaprolol (CYP2D6)
  • Mexiletine (CYP2D6)
  • Propafenone (CYP2C9)
  • Timolol (CYP2D6)
  • Warfarin (CYP2C9)

ANTİ DİYABETİKLER

  • Glimepiride (CYP2C9)
  • Glipizide (CYP2C9)
  • Glyburide (CYP2C9)
  • Tolbutamide (CYP2C9)

AĞRI KESİCİLER /ANTİENFLAMATUVARLAR

  • Celocoxib (CYP2C9)
  • Codeine (CYP2C9)
  • Tramadol (CYP2D6)

GASTROENTEROLOJİ

  • Lansoprozole (CYP2C9)
  • Omeprazole (CYP2C9)
  • Pantoprozole (CYP2C9)
  • Azothioprine (TMPT)
  • 6-Mercaptopurine (TMPT)