Farmakogenetik

İstanbul Genetik Grubu olarak farmakogenetik alanında üstün bilimsel ve teknolojik altyapımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Farmakogenetik Testlerimiz: (Hastalık grubu – ilaç ve test edilebilecek genler olarak sıralandırılmıştır.

ONKOLOJİ

 • İrinotekan (UGTA1A1)
 • 6-Merkaptopurin (TMPT)
 • 6-Tioguanin (TMPT)
 • Tamoksifen (CYP2D6)
 • Ondansetron (CYP2D6)
 • Tropisetron (CYP2D6)

PSİKİYATRİ

 • Amitriptyline (CYP2C19, CYP2D6)
 • Aripiprazole (CYP2D6)
 • Atomoxetine (CYP2D6)
 • Citalopram (CYP2C19)
 • Clomipramine (CYP2C19)
 • Clozapine (CYP1A2)
 • Desipramine (CYP2D6)
 • Diazepam (CYP2C19)
 • Escitalopram (CYP2C19)
 • Fluoxetine (CYP2D6)
 • Fluvoxamine (CYP2D6)
 • Haloperidole (CYP2D6)
 • Imipramine (CYP2C19, CYP2D6)
 • Maprotiline (CYP2D6)
 • Nefazodone (CYP2D6)
 • Nortriptyline (CYP2D6)
 • Olanzapine (CYP1A2)
 • Paroxetine (CYP2D6)
 • Perphenazine (CYP2D6)
 • Phenytoin (CYP2C9)
 • Risperidone (CYP2D6)
 • Sertraline (CYP2C19)
 • Thiorizadine (CYP2D6)
 • Trazadone (CYP2D6)
 • Trimipramine (CYP2C19, CYP2D6)
 • Venlafaxine (CYP2D6)
 • Zolpidem (CYP2D6)
 • Zuclopenthixol (CYP2D6)

KARDİYOVASKÜLER / HİPERTANSİYON

 • Flecainide (CYP2D6)
 • Fluvastatin (CYP2C9)
 • Irbesartan (CYP2C9)
 • Losartan (CYP2C9)
 • Metaprolol (CYP2D6)
 • Mexiletine (CYP2D6)
 • Propafenone (CYP2C9)
 • Timolol (CYP2D6)
 • Warfarin (CYP2C9)

ANTİ DİYABETİKLER

 • Glimepiride (CYP2C9)
 • Glipizide (CYP2C9)
 • Glyburide (CYP2C9)
 • Tolbutamide (CYP2C9)

AĞRI KESİCİLER /ANTİENFLAMATUVARLAR

 • Celocoxib (CYP2C9)
 • Codeine (CYP2C9)
 • Tramadol (CYP2D6)

GASTROENTEROLOJİ

 • Lansoprozole (CYP2C9)
 • Omeprazole (CYP2C9)
 • Pantoprozole (CYP2C9)
 • Azothioprine (TMPT)
 • 6-Mercaptopurine (TMPT)