Doğum Öncesi Tanı

Doğum Öncesi Tanı

Genetik hastalıklar her zaman genetik hastalıklar için risk oluşturmaktadır ancak bu risk bazı ailelerde veya durumlarda daha yüksektir. Toplumda genetik hastalıklar konusunda bilinçlendirme yapmak özellikle doğum öncesi tanıda önemli yer tutmaktadır. Son günlerde genetik danışmanlık veya genetik değerlendirme bu açıdan bakıldığında önemli çok önemlidir ve sağlıklı bebek isteyen ailelere birincil derecede yardımcı olur. Prenatal tanı dediğimiz doğum öncesi tanı yöntemleri ailesel olarak kalıtsal geçiş görülen genetik hastalıkların belirlenmesinde kullanılır. Bu yöntemler sonucunda ortaya çıkan bazı durumlarda da yasal çerçevede gebeliklerin sonlandırılması mümkün olabilmektedir.

Prenatal Testlerin uygulandığı bazı durumlar bulunmaktadır ve değerlendirmelere bunun üzerinde yapılmaktadır.

  • İleri anne veya baba yaş durumu (Kadınlarda 35 yaş, erkeklerde 55 yaş üstü)
  • Ailenin daha önceden sahip olduğu çocuğun bir kromozom veya doğum anomalisi göstermesi
  • Ultrasonda görülen anomali durumları
  • Metabolik olarak bazı hastalıkların ailede bulunması
  • Aile bireylerinden birinin kromozom traslokasyonuna (Bir kromozomun kaybolan parçasının ya da kopan bir parçasının başka bir kromozoma yapışması) sahip olması
  • Annede bakılan bir takım biyokimyasal ve hormonal test parametrelerinin normalinden yüksek olması durumu (AFP-Üçlü Test)
  • Tekrarlayan oranın yüksek olması
  • Orak Hücre Anemisi, Talasemi, hemofili gibi kan ile ilgili kusurlar için risk durumunun yüksek olması
  • Anksiyete Bozukluğu (Annede)

Merkezimiz yukarıda belirtilen tüm konularla ilgili olarak genetik danışmanlık ve test hizmetlerini eksiksiz olarak sunmaktadır. Bize telefon ile veya e-posta yoluyla ulaşabilir, her konuda bilgi alabilirsiniz.